Tudnivalók az iskolai tankönyvellátásról


Tisztelt Szülők!

 

A tankönyvellátás rendje a 2019/2020-as tanévben az alábbiak szerint alakul:

A kormány 1265/2017. határozata értelmében minden diák, aki a 2019/2020-as tanévben megkezdi középiskolai tanulmányait a 9. évfolyamon térítésmentesen jogosult tankönyvre! A határozat csak az 1-9. évfolyamba beiratkozott általános és középiskolás tanulókat érinti, a 10. évfolyamtól a tankönyvellátás rendje változatlan (fizetős vagy igazolás bemutatásával ingyenes)!

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak azok a tanulók, akiknek szülei normatív kedvezmény iránti kérelmet nyújtanak be. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges.

normatív kedvezményre jogosult igazolás
tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék igazolásának másolata vagy szakorvosi igazolás másolata
sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvéleményének másolata
három- vagy többgyerekes családban élő tanuló igazolás családi pótlék összegéről
nagykorú vagy saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult tanuló igazolás családi pótlék összegéről
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló az erről szóló érvényes határozat másolata
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló gyámhatósági határozat vagy igazolás

Minden jogosultság esetén 2019. október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk tankönyvkölcsönzéssel biztosítja.

A térítésmentesen biztosított tankönyveket a 9. évfolyamosok a tankönyvosztás időszakában (augusztus) átvehetik az iskolában! Szeretnénk felhívni a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy a tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik, azokért a tanuló felelősséggel tartozik!

Tanév végén a kölcsönzött könyveket a diákoknak hiánytalanul, leltári számra pontosan le kell adni! A tanuló a tanév végéhez (május) közeledve értesítést és listát kap a kölcsönzéseivel kapcsolatban!

A kiadott tankönyvek közül a munkafüzeteket nem kell visszahozni (ez érvényes minden évfolyamra)!

Az iskolában könyvrendelésre és vásárlásra nincs lehetőség, a szülők az alábbi weboldalon tudnak tankönyveket rendelni (www.webshop.kello.hu)!

Az esetlegesen elveszett, megrongálódott, használhatatlanná vált tankönyvek pótlása az alábbi módon történhet:

  • A diák vagy szülő kifizeti az okozott kárt!

TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE

9.osztályosok

A gólyatáborban (augusztus 31.) kerülnek kiosztásra a tankönyvek.

Ingyentankönyvre jogosultak tankönyvei

Az ingyen tankönyves tanulók a tankönyveiket szeptember első napjaiban az iskola könyvtárából kölcsönözhetik ki, ha a jogosultsághoz szükséges igazolásokat és a könyvtári tartozásaikat rendezték.

A tankönyveket megvásárlók

A fizetős diákok a befizetési csekkeket és az átvételi elismervényeket az iskolában kapják meg szeptember 2-án. A befizetést követően a könyveket szeptember 2-tól adjuk át.

 

Rozsinszky László tankönyvfelelős tanár
Felföldi Ágnes könyvtárostanár

 


Az alábbi linkre kattintva érhetik el az egyes évfolyamok tankönyveinek listáját:

Tankönyvlista a 2019/2020-as tanévre

Tankönyvellátás rendje

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 2019/2020-as tanév


Skip to content