Iskolaválasztás


Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

6721 Szeged, József A sgt. 26.

Tel/Fax: 62/548-931

 

OM azonosító: 202741
Szakmai oktatás területe: Mezőgazdaság szakmacsoport
Szakmai oktatás ágazata: Erdészet és vadgazdálkodás
Tanulmányi terület kódja: 0001
Iskolánk profilja: Erdésztechnikusok képzése

Az induló 9. osztályosaink az érettségi vizsgával Természetvédelmi munkatárs (OKJ 34 850 01), majd a 4+1 éves képzési formában érettségi követően 1 év alatt Erdésztechnikus(OKJ 54 623 02) végzettséget szerezhetnek meg.

Az Erdésztechnikus végzettséggel erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, természetvédelmi munkaterületeken középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök tölthetők be.

Az Erdésztechnikus végzettséggel önálló erdészeti, vadászati és faipari vállalkozói tevékenység is folytatható.

Iskolánkba történő felvétel:

Szeged minden középiskolájába, így iskolánkba jelentkező tanulóknak is általános központi írásbeli felvételi dolgozatot kell írniuk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Iskolánkban szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Iskolánkba történő felvételkor az általános iskolában tanult tantárgyak eredményeit is figyelembe vesszük az alábbiak szerint:

Tantárgy Osztály
Magyar irodalom 5. 6. 7. 8. félév
Magyar nyelv 5. 6. 7. 8. félév
Idegen nyelv 5. 6. 7. 8. félév
Történelem 5. 6. 7. 8. félév
Matematika 5. 6. 7. 8. félév
Fizika 7. 8. félév
Biológia 7. 8. félév
Kémia 7. 8. félév

A tanuló által elért összpontszámot a következőképpen számítjuk ki:

 

 • Magyar nyelv és matematika általános központi írásbeli felvételi dolgozatok
  pontszámait összeadjuk (max: 2*50 pont= 100 pont)

 

 • A fent felsorolt általános iskolai tantárgyak osztályzatait összegezzük
  és a kapott pontszámot megfelezzük (max: 26*5=130 pont/2= 65 pont)

 

Az így kapott összpontszám alapján történik a tanulók rangsorolása (max: 100 pont + 65 pont = 165 pont).

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos helyzetűek!

Iskolánkban integrált felkészítés is folyik. A Nemzeti Köznevelési Törvény 4.§ 3. és 25. bekezdésében meghatározott tanulók esetében, a középiskolai felvételnél, ha a tanulónak teljes felmentése van az iskolánk által meghatározott valamelyik tantárgyból, akkor egy másik, a tanuló által tanult, a tanuló számára kedvező tantárgy eredményét vesszük figyelembe.

Iskolánk nevelő oktató munkája a szakgimnáziumi kerettanterve épül.

A szakgimnáziumi évek alatt nagy gondot fordítunk az informatikai ismeretek elsajátítására. Ezt segíti a számítógépes szaktantermünk korszerű számítógépeivel és Internet elérési lehetőséggel.

Önkéntes alapon iskolai segítséggel ECDL vizsgához segítjük tanulóinkat.

9-12. évfolyamokon a szakgimnáziumi képzési rendszerben elsősorban közismereti, szakmai és természetvédelemhez kapcsolódó tantárgyakat tanítunk a kerettantervben meghatározottak alapján. Az előző évekhez képest a szakmai órák aránya jelentősen növekedett, a közismereti reáltárgyak óraszáma viszont arányaiban csökkent. Minimális óraszámban – a komplex természettudományos tantárgy keretében- oktatjuk a kémiát, földrajzot, fizikát. A természettudományi tantárgyak közül a matematika mellett az informatikát és a biológiát önálló tantárgyként tanítjuk.

A szakmai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására heti rendszerességgel szakmai gyakorlatokon kerül sor.

Emeltszintű oktatást 11. és 12. évfolyamon a közismereti szakgimnáziumi kerettanterv szerint biztosítunk: szakmai érettségi tantárgyból, vagy a kötelező érettségi tantárgyakból.

A 11.-12. évfolyamokon diákjaink célirányosan készülnek az érettségi vizsgára. A tanulók választásuk szerint a kötelező érettségi tantárgyakból közép- vagy emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezhetnek.

A szakmai érettségi vizsga alapfeltételeként tanulóinknak meg kell szerezniük a T kategóriájú jogosítványt is.

Érettségi vizsgát magyarból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből (angol vagy német) és a természetvédelemhez kötődő szakmai érettségi tantárgyból tesznek.

Biológiából a kerettantervi tananyag mellett a növény és állatfajok megismerésével is sokat foglalkozunk.

Az idegen nyelvek elsajátítását hangsúlyozottan kezeljük. Szeretnénk, ha minél több diákunk valamilyen szintű nyelvvizsgát tenne.

A nyelvtanulást tanórán kívüli délutáni foglalkozásokon is segítjük.

Az angol nyelv gyakorlását segíti egy svédországi cserekapcsolat, a német nyelv területen is keressük a cserekapcsolat lehetőségét.

A matematika érettségi tantárgy és nagyon sok felsőoktatási intézményben felvételi illetve fontos alapozó tárgy, ezért törekszünk arra, hogy minden évfolyamon csoportbontásban oktassuk a matematikát.

Az iskolában szerzett ismeretekkel tanítványaink igen szép eredményeket érnek el különböző országos tanulmányi versenyeken elsősorban biológiából.

Technikus jelölt tanulóink évek óta az első három helyezés valamelyikét nyerik el az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, a Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Országos Versenyen és az Országos Ifjúsági Vadászvetélkedőn.

Az 5 éves képzési idő alatt tanulóink a szakmai végzettség megszerzésével megkapják a motorfűrész kezelői, közelítő és rakodógép kezelői jogosítványt, valamint könnyebben jutnak fegyvertartási engedélyhez.

Tornatermünk, kondi termünk a tanítási órákon kívül is tanulóink rendelkezésére állnak.

Sportköreink: a kosárlabda, a labdarúgás területén biztosítják a testedzést, a versenyekre való felkészülést és a szabadidő hasznos eltöltését.

A tanítási órákon kívül vadász, horgász, íjász, preparátor, színjátszó és még sok más szakkörökön, diákkörökön bővíthetik ismereteiket tanulóink.

Büszkeségünk iskolánk tanulóiból álló Kiss Ferenc Vadászkürtegyüttes, akiknek zenélésében a vadászat és zene szeretete ötvöződik, melybe újoncokat is szeretettel várunk.

A szakköri foglalkozásokon készülnek fel tanulóink a Kiss Ferenc napra, melyet iskolánk névadójának tiszteletére minden év áprilisában rendezünk meg.

A Kiss Ferenc Napi rendezvények kiemelkedő mozzanata a Kiss Ferenc Díj átadása annak a tanulónak, akinek a legeredményesebb a szakmai tevékenysége.

Iskolai könyvtárunk közel 33.000 kötettel, internet elérési lehetőséggel áll diákjaink rendelkezésére, segíti szabadidejük kulturált eltöltését.

Gyakorlatainkat csemetekertünkben – amely egyben az iskola tangazdasága is – és a környező erdőterületeken végezzük.

Tanulmányi kirándulások és a tanulmányutak során megismerhetik tanulóink az ország legjelentősebb erdőgazdaságait.

A 13. évfolyamon jelenleg lehetőségünk van tanulószerződés megkötésére, mely havi pénzbeni juttatást jelent a tanulóink részére, valamint munkaviszonynak is számít.

Alkalmassági követelményeket:

a Brunner Péter: Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási tanácsadáshoz (1998.) című könyv tartalmazza.

Kizáró okok: pl: epilepszia, színtévesztés, cukorbetegség, nagyot hallás, + – 3D feletti szemüvegviselés.

A Kollégiumi elhelyezést a Szeged Városi Kollégium Ady Endre Kollégiumában biztosítunk.

Az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek, tanulóknak személyes tájékoztatással is bármikor állunk rendelkezésre.

Az iskola elérhetőségei:

 • Cím:                     Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium 6721 Szeged, József A sgt. 26.
 • Tel./Fax:              62/548-931
 • Email:                  igazgato(kukac)kissf-szeged.sulinet.hu
 • Honlap:               http://www.kissf-szeged.sulinet.hu
 • Az iskola OM azonosító száma: 202741
 • Az iskola adószáma: 15823443206
 • Ügyfélfogadás az iskolai titkárságon: hétfő-péntek 7:00-15:00

Iskolánk által a tanulóknak nyújtott támogatások:

 • menzai étkezés biztosítása
 • ingyentankönyv (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)
 • 50 %-os étkezés (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak)

A Kiss Ferenc Alapítvány támogatásai

 • tanulók jutalmazása
 • diák rendezvények segítése
 • nyelvvizsgadíj finanszírozása
 • tanulók támogatása ösztöndíj formában (tanulmányi ill. szociális)

Az alapítványi ösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak, akik:

 • példamutató magatartásúak,
 • jó tanulmányi eredményűek
 • és szándékukban áll a szakképző évfolyam elvégzése

Szeged, 2017. november 15.

 

Máhig József
Igazgató


Skip to content