Iskolai felhívás a tankönyvek leadásával kapcsolatban!


 A Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium vezetése ezúton értesíti a diákokat, hogy az iskola tulajdonát képező könyvekre és tartós tankönyvekre vonatkozó kölcsönzési szabályok 2018. május 1-től az alábbiak szerint változnak:

 

  • Az alsóbb évfolyamos diákok zavartalan tankönyvellátásának érdekében, a tanév végén minden diáknak le kell adnia az összes nála lévő, az iskola tulajdonát képező, pecséttel ellátott tankönyvet.
  • A leadási kötelezettség kiterjed az iskola könyvtárából kölcsönzött minden, az iskola tulajdonát képező dokumentumra ilyen például a könyv, cd, dvd vagy újság.
  • Minden könyvet az adott év utolsó tanítási napjáig a diáknak le kell adni az iskolai könyvtárban.
  • Érettségi, vagy technikusi vizsga előtt álló diáknak az utolsó vizsganap a határidő. Addig a diáknak az iskolával szemben fennálló összes tartozását rendeznie kell, beleértve a könyv és tankönyvtartozást is!
  • Az évközben elveszett vagy tönkrement könyveket és tankönyveket, csere könyvekkel pótolni nem lehet!
  • A tanuló köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni!
  • Az elvesztett megrongált tankönyvek árának befizetéséről a tanuló átvételi elismervényt kap, ezzel tudja igazolni, hogy habár a leltározott könyvet elvesztette vagy megrongálta, azok árát kifizette és így tartozása az iskola felé nincs.
  • Az otthon feleslegessé vált tankönyveket az iskolai könyvtár adományként be tudja fogadni, de azok értéke nem számít bele az elveszett vagy megrongált könyvek árába.

 

Máhig József
Igazgató

Felföldi Ágnes
Könyvtárostanár


 

Skip to content