Állásajánlatok


Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

biológia-kémia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.12.01-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, József Attila sgt. 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi erdésztanulók oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Egyetem, biológia-kémia,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Pontos, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata. Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban a személyes adatainak a kezelése.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tihanyi Klára nyújt, a 20/988-4407 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Tihanyi Klára részére a igazgato@kissf-szeged.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium honlapja – 2017. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bérezés Kjt. és Nkt. szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kissf-szeged.sulinet.hu honlapon szerezhet.


Aktuális állásajánlataink meghirdetésre kerülnek a közigállás oldalán is!

Az állásajánlat megtekintéséhez kattintson ide!