Állásajánlatok


Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium

Portás (megváltozott munkaképességű)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6721 Szeged, József Attila sgt. 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola személyforgalmának figyelemmel kísérése.Vezeti a portán a rendszeresített nyilvántartásokat. Kezeli az iskola telefonközpontját. A munkarend két műszakban történik (délelőtt, délután).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium,
  • Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Pontos, precíz munkavégzés.

Elvárt kompetenciák:

  • megfelelő kommunikációs készség (telefon kezelése),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata. Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban a személyes adatainak a kezeléséhez.
  • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dékány Szabolcs nyújt, a 62/548-930 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Máhig József igazgató részére a igazgato@kissf-szeged.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium honlapja – 2018. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kissf-szeged.sulinet.hu honlapon szerezhet.


Skip to content