preloder

Állásajánlatok


Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium – Tangazdaság

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium – Tangazdaság

Traktoros/karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.01-2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6728 Szeged, Erdész út 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tanüzemébe (fizikai állományban) mezőgazdasági növénytermesztési, szállítási munkák elvégzése és mezőgazdasági gépek karbantartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés,
  •       T kategóriás jogosítvány,
  •       Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Technikum, Erdésztechnikus,
  •       Pontos, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata. Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban a személyes adatainak a kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Máhig József igazgató részére a igazgato@kissf-szeged.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium honlapja – 2018. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betölthető teljes- és részmunkaidőben is. A telefonszámát feltétlenül adja meg az önéletrajzában. Közös belátás alapján a határozott időt követően a jogviszony határozatlan időtartamra módosítható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.