Aki 2013. szeptember 1. után kezdte meg vagy kezdi meg a 9. osztályt

A 2013. szeptember 1-től induló erdészeti és vadgazdálkodási technikusi képzés lényeges változásokat hozott az előző évekhez képest. Ezek közül talán a következők a legfontosabbak 

 •  a képzés időtartama 6 évről 5 évre csökkent 
 •  a közismereti tantárgyak aránya csökkent az érettségit megelőzően
 • A 12. évfolyam végén a 13. évfolyamba lépéshez kötelező szakmai tantárgyból érettségi vizsgát kell tenni. 
 • Felfutó rendszerben az érettségiig minden osztályban heti 5 óra a testnevelés és sport

 

A KÖZISMERETI TANTÁRGYAK ÓRATERVE

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.
Hetek száma 36 óra/hét 36 óra/hét 36 óra/hét 32 óra/hét 32 óra/hét
1. Magyar  nyelv 2 1 1 1
2. Irodalom 2 3 3 3
3. Angol nyelv/német nyelv 3 3 3 3
4. Matematika 4 3 3 3
5. Történelem, társadalmi 2 2 3 3
    és állampolgári ism.
6. Etika 1
7. Biológia-Egészségtan 2 2 2 2
8. Fizika 2 2 2
9. Kémia 2 2
10. Földrajz 2 1
11. Művészetek 1
12. Informatika 2
13. Testnevelés és sport 5 5 5 5
14. Osztályfőnöki 1 1 1 1 1
Közismeretis tárgyak
összesen: 29 26 24 21 1

  

A szakmai képzésben is felfedezhetők változások az előző 6 éves képzéshez képest 

 • a szakmai elméleti óraszámok jelentős mértékben növekedtek az érettségiig 
 • továbbra is az erdészeti tantárgyak a meghatározóak, viszont a vadászati tárgyak mennyisége növekedett.
 • 13. – szakképző évfolyamon új tantárgyak jelentek meg, így
  a foglalkoztatási alapismeretek

  – elhelyezkedést, munkavállalást segítő idegen nyelv
 • 9. évfolyamtól kötelezővé vált a nyári összefüggő gyakorlat, melynek szintén kötelező eleme a nyári tanulmányi kirándulás.

 

SZAKMAI TANTÁRGYAK ÓRATERVE 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.
Hetek száma 36 óra/hét 36 óra/hét 36 óra/hét 32 óra/hét 32 óra/hét
1.  Munkavédelmi alapismeretek 1
2.  Állattan 2
3.  Műszaki alapismeretek 1 2 2
4.  Termőhelyismerettan 3
5.  Növénytan 2 2
6.  Vállalkozás és szervezési ismeretek 2
7.  Erdőbecsléstan 2
8.  Erdőműveléstan 3 3
9.  Fegyverismeret 2
10. Foglalkoztatási alapism. 0,5
11. Elhelyezkedés segítő
      idegen nyelv 2
12. Erdővédelemtan 2
13. Erdőhasználattan 4
14. Vadászattan 2
15. Vadgazdálkodás 3
16. Élőhely-gazdálkodás 2
17. Erdőgazdasági géptan 1,5
18. Erdőrendezéstan 2
19. Üzemgazdasági ismeretek 2
Szakmai elméleti tárgyak 2 6 7 9 24
 
Heti szakmai gyakorlatok 4 4 4 5 10
 
Szakmai óraszám összesen 6 10 11 14 34
 
Heti óraszám összesen 35 36 35 35 35
 
Nyári összefüggő gyakorlat 70 105 140 160
Skip to content