Beiskolázás 2021 / 2022


 

Iskolánk a 2021 / 2022-es tanévben az alábbi iskolarendszerű képzést indítja:

Erdésztechnikus / erdőgazdálkodás szakmairány/ képzés

Tanulmányi terület kódja: 0001

Intézményünkben iskolarendszerű oktatás keretében diákjaink az 5 éves képzés során érettségi bizonyítványt és erdésztechnikus végzettséget szereznek. A 12. évfolyam végén matematika, magyar és történelem tárgyakból tesznek a tanulók érettségi vizsgát, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és szakmai tárgyakból érettségiznek. A szakmai érettségi emelt szintű érettséginek felel meg és ez egyben a technikusi vizsga is.

 

 

Az erdésztechnikus végzettséggel erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, természetvédelmi munkaterületeken középszintű vezetői, valamint magasabb szakmai igényű fizikai munkakörök tölthetők be.

Az Erdésztechnikus végzettséggel önálló erdészeti, vadászati és faipari vállalkozói tevékenység is folytatható!

Beiskolázás: Szeged minden középiskolájába, így az intézményünkbe jelentkező tanulóknak is általános központi írásbeli felvételi dolgozatot kell írniuk magyar nyelv és matematika tantárgyakból, szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk!

A Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban a nevelő oktató munka a Technikumi programtantervre épül. Nagy gondot fordítunk az informatikai ismeretek elsajátítására, ezt segíti a számítógépes szaktantermünk korszerű számítógépeivel. A tanulóknak lehetőségük van angol vagy német nyelvoktatáson is részt venni, tanáraink pedig segítenek minden nyelvvizsgát megszerezni kívánó diáknak céljuk elérésében.

Önkéntes alapon iskolai segítséggel ECDL vizsgához segítjük tanulóinkat. 9-12. évfolyamokon a Technikumi képzési rendszerben elsősorban közismereti, szakmai és természetvédelemhez kapcsolódó tantárgyakat tanítunk a programtantervben meghatározottak alapján.

A technikusi vizsga alapfeltételeként tanulóinknak meg kell szerezniük a „B” vagy „T” kategóriájú jogosítványt is.
Az idegen nyelvek elsajátítását hangsúlyozottan kezeljük! Törekszünk arra, hogy ittlétük alatt minél több diákunk nyelvvizsgát tegyen! (A nyelvtanulást tanórán kívüli délutáni foglalkozásokon is segítjük).
Az iskolában szerzett ismeretekkel tanítványaink szép eredményeket érnek el különböző országos tanulmányi versenyeken.
Az 5 éves képzési idő alatt tanulóink a szakmai végzettség megszerzésével megkapják a motorfűrész kezelői, közelítő és rakodógép kezelői jogosítványt, valamint kedvezményesen tehetnek vadászvizsgát.
A tanítási órákon kívül vadász, horgász, íjász, madarász szakkörökön bővíthetik ismereteiket tanulóink.

Büszkeségünk iskolánk tanulóiból álló Kiss Ferenc Vadászkürtegyüttes!

Tanulmányi kirándulások és a tanulmányutak során megismerhetik tanulóink az ország legjelentősebb erdőgazdaságait.

Iskolánk tanulói 2020/2021-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben ösztöndíjban részesülnek. A végzettség megszerzését követően egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek.

Írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. (szombat) 10:00 (központi írásbeli vizsga) (Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 2020. december 4-ig).


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2021/2022-ES TANÉVRE

 

Pályaválasztért felelős referensek:

Kovács-Hegedűs Mária
Igazgatóhelyettes
kohema(kukac)gmail.com
+36 (62) 548-930/104

 

Svéda Gergely Róbert
Szakmai igazgatóhelyettes
gergely.sveda(kukac)gmail.com
+36 (62) 548-930/104


Kollégiumi elhelyezést a Szeged Városi Kollégium Ady Endre Kollégiumában (6726 Szeged, Közép fasor 23.) biztosítunk. Az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek, tanulóknak személyes tájékoztatással is bármikor állunk rendelkezésre. Iskolánk által a tanulóknak nyújtott támogatások: menzai étkezés biztosítása, ingyen tankönyv, 50 %-os étkezés (jogszabályi előírások szerint jogosultaknak).

 

 

A Kiss Ferenc Alapítvány támogatásai: tanulók jutalmazása, diák rendezvények segítése, nyelvvizsgadíj finanszírozása, tanulók támogatása ösztöndíj formában (tanulmányi ill. szociális).

Az alapítványi ösztöndíjra azok a tanulók pályázhatnak, akik: példamutató magatartásúak, jó tanulmányi eredményűek és szándékukban áll a szakképző évfolyam elvégzése.

 

 


Skip to content