Központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tájékoztató


Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra

Kérjük a felvételizőket, hogy a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában (Szeged, József Attila sgt. 26.) személyi okmányaikat (személyi igazolvány, diákigazolvány) hozzák magukkal.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel gyermekeiket a bejáratig kísérjék és a vizsga végeztével ott várják őket.

A terembeosztást a portán kifüggesztve találják, a termek megtalálásához segítséget biztosítunk. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Időbeosztás:

10:00-10:45 magyar nyelv feladatlap megírása

10:45-11:00 szünet

11:00-11:45 matematika feladatlap megírása

Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb alapos ok miatt a vizsgán nem tud részt venni, ennek tényéről legkésőbb a vizsga reggelén kérjük, tájékoztassák az iskolát az alábbi lehetőségek egyikén:

Telefon: 62-548-931

E-mail: igazgato (kukac) kissf-szeged.sulinet.hu

Pótló írásbeli vizsgát 2021. január 28-án 14 órától szervezünk azon vizsgázóknak, akik a rendes központi írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

„Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.”

A központi írásbeli vizsga letételére második pótnapot 2021. február 5-én 14 órától biztosítunk, amely vizsgán kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapon való részvételt a jelentkezőnek annál az intézménynél kell kérelmezni, ahová jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. 16 óra.

A központi írásbeli felvételi vizsga kiértékelt dolgozatait 2021. február 01-én, 8-16 óráig az iskola könyvtárában lehet megtekinteni.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a könyvtárban egyszerre jelenlévők számát korlátozzuk. Kérjük, hogy egy dolgozat megtekintését maximum két fő végezze a tanuló és egy szülő vagy egyéb, írásos meghatalmazással rendelkező személy. Kérjük a megtekintést végző személyt, hogy azonosításra alkalmas személyi okmányát hozza magával. A vizsgadolgozatot laponként le lehet fényképezni.

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A javítási-értékelési útmutató a vizsga utáni naptól a www.oktatas.hu honlapon található, a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban.

A pótnapra vonatkozóan a megtekintésre 2021. február 4-én, a 2. pótnapra vonatkozóan 2021. február 10-én 8-16 óráig van lehetőség a fent leírtak szerint. Észrevétel minden esetben a megtekintést követő első munkanap 16 óráig írásban az intézményhez nyújtható be.

A központi írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapokat, amennyiben nem kívánnak észrevételt tenni, február 01-jén, észrevétel esetén a felülvizsgálat, elbírálás után, 2021. február 6-án, illetve 2021. február 8-án 8-16 óráig lehet átvenni. A pótló írásbeli vizsgák értékelő lapjainak átvétele 2021. február 15-én 8-16 óráig történik.

Jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!


 

Központi írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tájékoztató 2021

 


 

Skip to content