Tanulmányi osztálykirándulás: Szekszárd-Geresdi dombság

Immáron több évtizedes a kapcsolat a Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium és a Gemenc Zrt között. Az erdőgazdaság változatos termőhelyen lévő erdőket kezel, melynek során a legmesszebbmenőkig veszi figyelembe korunk természetvédelmi és ökológiai kihívásait, melyet idejekorán szándékoztunk megismertetni iskolánk kezdő évfolyamos diákjaival. Célunk ezzel az, hogy mielőbb szembesüljenek azokkal a kihívásokkal, melyek korunkat fokozódó mértékben jellemzik, s melyek meghatározzák életüket, másrészről a tanulmányi év során megismert növény- és állatfajok gyakorlati felismerését természet közeli környezetben végezhessék el. Az erdőgazdaság területén turisták által elhagyott hulladék látványa iskolánk diákjaiban azt az érzést ébresztette föl, hogy hol és miként tudnának lehetőségeikhez képest segíteni a fogadó erdőgazdaságnak.  Utunkra 2018.05.07 és 10. között két pedagógus és 19 diák részvételével került sor.

A tanulmányút jószerével gyalog ill. kenukkal történt, lévén a hosszú távú gyaloglás nem csupán a fizikai erőnlétet volt hivatott fokozni, hanem a csendes járás közbeni megismerés élményét, valamint az ennek során alakuló közösségi kapcsolatot is.

A tanulmányút első szakaszában megismerkedtünk a Szekszárd-Geresdi dombság erdőtársulásaival, valamint az ezeket jellemző növényi fauna alkotóival, madaraival. Az estéket egy kivételtől eltekintve sátrakban töltöttük. A táborhely környékén lévő erdőrészletet valamint a patakmedret ill. a források környékét megtisztítottuk az ott fellelhető hulladéktól, amelyet zsákokba gyűjtve juttattunk el a legközelebbi faluba (Bátaapáti). Ezt a falut kevesebb, mint 400 lélek lakja, s csöndesen húzódik meg egy domboktól körülölelt völgyben, 10 kilométerre a Szekszárd-Bátaszék főúttól. Vacsoraidőben tábortűzön készítettük el az ételünket, melyet hosszúra nyúlt az esti beszélgetés követett. Darabos József kerületvezető erdész előbb a faluról, a környék néprajzáról, életmódjáról mesélt, majd ismertette az erdő élővilágát, s beszélt munkájáról, élettörténetéről.  A fiatalok őszinte lelkesedéssel hallgatták a beszámolót. A következő nap mintegy 24 km gyalogtúra következett, ahol bükkös és cseres-kocsányos tölgyes erdőtársulásokat látogattunk meg, s a következő évben leadandó cserje leveles-hajtás növénygyűjtemény összeállítását kezdték meg a gyerekek.

Az estét a Gemencben lévő Bárka Pihenőházban töltöttük, s onnan másnap kenukkal indultunk a Gemenci erdőbe, folytatván a megkezdett növénytani felismeréseket. Az estét a Dunában lévő homokzátonyon töltöttük sátrakban, ahonnan másnak visszaeveztünk a pihenőházhoz. Az ebéd elfogyasztása után látogatást tettünk a bajai Türr István múzeumban és vezetett tárlatismertetés során tekintettük meg a helytörténeti és halászati gyűjteményt. Ennek során számos válasz adatott meg azokra a kérdésekre, melyek a Dunán eltöltött napok során merültek fel a gyerekekben.

Papp Attila
osztályfőnök 

Skip to content